Wat

Roofvogels spreken tot ieders verbeelding. Iedereen heeft ook wel al eens gehoord over een buizerd, een torenvalk... Maar hoeveel soorten kunnen wij hier te zien krijgen en hoe kunnen we al deze soorten uit elkaar houden. Wim maakt je wegwijs in deze boeiende wereld. Deze cursus is een goede basis om van te vertrekken. Veel buiten komen, veel op stap gaan met kenners en beetje per beetje ontrafelen de geheimen van de identificatie van deze moeilijke groep vogels zich. Niet enkel de courante roofvogels komen aan bod, maar ook enkele dwaalgasten worden besproken. De eerste les is een algemene inleiding over roofvogels, les twee en les drie gaan specifiek over de soortherkenning.
Opgelet, deze cursus bestaat uit 3 theoretische delen zonder wandeling. Inschrijven voor één deel kan (30€), de prijs voor twee delen is dezelfde als die voor de hele cursus.

Per inschrijving wordt 20€ (10€ indien ingeschreven wordt voor slechts één deel) geschonken aan Batumi Raptor Count ter ondersteuning van dit citizen science project.

Les 1: algemene inleiding over roofvogels

Les 2: Buizerd, Ruigpootbuizerd, Wespendief, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Steppekiekendief, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Havik

Les 3: Sperwer, Torenvalk, Boomvalk, Roodpootvalk, Slechtvalk, Smelleken, Visarend, Zeearend, Slangenarend, Grijze Wouw, Dwergarend, Vale Gier

Duurtijd

3 x 2,5u start om 19.30u  einde voorzien om 22u

Plaats

Augustinessenklooster Romaanse poort & kapel

Brusselsestraat 63 3000 Leuven

vergaderlokaal A 1.3 (1e verdieping)

Prijs

60€

Niveau

divers (geen voorkennis vereist)

Volgende cursus

februari 2025

Beschikbare plaatsen: 24