Misschien kan u wel een roofvogel van andere vogels onderscheiden als u rondom u kijkt. Maar welke soort zou dat dan wel zijn? Een Buizerd? Een Sperwer? Een Kiekendief?

Deze cursus werd in het leven geroepen om de leek wegwijs te maken in de wereld van de roofvogels.  Alle courante roofvogels van België komen aan bod, maar ook een paar dwaalgasten worden aangehaald.

De eerste les is een algemene inleiding over roofvogels, les twee en les drie gaan specifiek over de soortherkenning.

Over NatureWalks

NatureWalks vzw groepeert een aantal mensen met eenzelfde passie, namelijk de natuur. De ene al wat meer ervaren dan de andere, proberen zij allen hun passie en kennis over te brengen op anderen door middel van opleidingen en uitstappen. Fotografie is een onderdeel van onze passie. De focus ligt voornamelijk op vogels.

Laatste Nieuws

07 maart 2023
06 maart 2023
18 november 2022
13 augustus 2022