Nieuws

Cursus tuinvogels

Dat smaakt naar meer!

Onze eerste cursus mag een succes genoemd worden. Op maandagavond dompelden we 14 enthousiaste cursisten gedurende 2,5u onder in de wondere wereld van de vogels. Stijn (NatuurgidsfeStijn) nam de geluiden voor zijn rekening, Tom besprak de zichtbare kenmerken en Jan stond in voor de technische ondersteuning.

Niet minder dan 40 vogels passeerden de revue, de een al wat vaker voorkomend dan de ander. Zoveel verschillende geluiden kan niemand op zo'n korte tijdspanne onthouden, de focus werd dan ook gelegd op een vijftal soorten die momenteel zingen en die we mogelijks tijdens de wandeling zouden kunnen horen. Naast de verschillende soorten werd ook wat tijd besteed aan uitleg over optisch materiaal, boeken, apps, topografie van de vogel en moeilijkheden die je in het veld kan tegenkomen.

De weergoden waren ons duidelijk goed gezind. Op zaterdagvoormiddag trokken we naar Leuven centrum voor een drie uur durende wandeling onder een blauwe hemel. Van de 40 soorten die we in de cursus besproken hadden, kwamen we er maar liefst 21 tegen. Vijf andere vogelsoorten lieten zich ook bewonderen (Aalscholver, Wilde Eend, Waterhoen, Kokmeeuw en Witte Kwikstaart). Enkele usual suspects lieten zich niet zien of horen en dan denken we vooral aan de Halsbandparkiet en de Spreeuw. Een geslaagde wandeling dus met dank aan de enthousiaste deelnemers!

Wat we wel zagen:

1. Pimpelmees         12.Groenling (auditief)
2. Winterkoning   13. Grote Bonte Specht
3. Zwarte Kraai   14. Gaai
4. Koolmees   15. Heggenmus
5. Houtduif   16. Groene Specht (auditief)
6. Ekster   17. Huismus
7. Merel   18. Boomkruiper
8. Roodborst   19. Boomklever
9. Vink   20. Putter
10. Turkse Tortel   21. Kauw
11. Stadsduif    


Stadsduif

 


Zwarte Kraai

 


Heggenmus

 


Huismus

 


Merel

 


Winterkoning met nestmateriaal

 


Stadsduif

 


Putter

 


Gaai

Over NatureWalks

NatureWalks vzw groepeert een aantal mensen met eenzelfde passie, namelijk de natuur. De ene al wat meer ervaren dan de andere, proberen zij allen hun passie en kennis over te brengen op anderen. Fotografie is een onderdeel van onze passie. De focus ligt voornamelijk op vogels.

Laatste Nieuws

13 augustus 2022
26 februari 2022